Diyanet 5 bin sözleşmeli personel alacak

Diğer Haberler

Diyanet İşleri Başkanlığı Taşra Teşkilatında münhal bulunan sözleşmeli pozisyonlara; 2018 yılı KPSS puan sırası esas alınarak her bir grup için ilanda belirtilen boş pozisyon sayısının 3 (üç) katı sözlü sınava çağrılacak adaylar arasından sınav sonucu başarı sırasına göre 5.000 4-B sözleşmeli Kur’an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip ve Müezzin Kayyım alınacak.

Müracaat işlemleri,  6–20 Ekim 2020 tarihleri arasında  “sinav.diyanet.gov.tr” internet adresi üzerinden yapılacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığına ait ilana ulaşmak için tıklayınız

UNVANIGRUBUKPSS PUANIÖĞRENİM DURUMUKONTENJAN SAYISI
Kur’an Kursu Öğreticisi1KPSSP124İlahiyat Fakültesi1300
2KPSSP123İlahiyat Ön Lisans + İHL100
TOPLAM1400
UNVANIGRUBUKPSS PUANIÖĞRENİM DURUMUKONTENJAN SAYISI
İmam-Hatip1KPSSP124İlahiyat Fakültesi1500
2KPSSP124Diğer Lisans + İlahiyat Ön Lisans + İHL + Hafız5
3KPSSP124Diğer Lisans + İlahiyat Ön Lisans + İHL / Lise30
4KPSSP124Diğer Lisans + İHL + Hafız5
5KPSSP124Diğer Lisans + İHL100
6KPSSP123İlahiyat Ön Lisans + İHL + Hafız100
7KPSSP123İlahiyat Ön Lisans + İHL400
8KPSSP123İlahiyat Ön Lisans50
9KPSSP123Diğer Ön Lisans + İHL100
10KPSSP122İHL + Hafız1000
11KPSSP122İHL210
TOPLAM3500
UNVANIGRUBUKPSS PUANIÖĞRENİM DURUMUKONTENJAN SAYISI
Müezzin- Kayyım1KPSSP124İlahiyat Fakültesi5
2KPSSP124Diğer Lisans + İlahiyat Ön Lisans + İHL / Lise5
3KPSSP124Diğer Lisans + İHL / Lise + Hafız10
4KPSSP123İlahiyat Ön Lisans + İHL / Lise + Hafız10
5KPSSP123Diğer Ön Lisans / İlahiyat Ön Lisans + İHL5
6KPSSP123Diğer Ön Lisans + İHL / Lise + Hafız10
7KPSSP122İHL / Lise + Hafız50
8KPSSP122İHL5
TOPLAM100

I- BAŞVURU ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımak,
2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,
3. Unvan gruplarına göre 20/10/2020 tarihi itibariyle tabloda belirtilen öğrenim durumlarına sahip olmak,
4. 2018 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,
5. Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak.
6. Kur’an kursu öğreticiliği için bayan olmak,
7. Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),
8. Halen Başkanlığımız teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,
 Her aday sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.
 Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

- REKLAM -
- REKLAM -
Son Eklenenler
- REKLAM -

Diğer Haberler

- REKLAM -