Geliri 3.000 TL altında olanların yüzde 42.4’ü, kendi işini kurmak istiyor

Diğer Haberler

İBB İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul’daki genç işsizliğin durumunu ortaya koyan “Üniversite Mezunu Ev Gençleri Araştırması” raporunu yayımladı. Rapora göre, gençlerin yüzde 87.3’ü, işsiz olmasını önemli yerlerde tanıdıklarının olmamasına bağlıyor. Türkiye’de girişimci olmak için gerekli şartların mevcut olmadığını düşünen gençlerin yarısından fazlası, okudukları bölümle ilgili iş bulabileceği konusunda umutsuz. Gençlerin yüzde 65.7’si bir seneden daha uzun süredir iş aradığını belirtirken, yüzde 84.6 bir imkan verildiği takdirde yurt dışında çalışmayı düşünüyor. Yüzde 58.6, mezun olduğu alandan iş bulma umudu olmadığını; yüzde 15.9 ise boş kalmamak için yüksek lisans yaptığını söyledi.

İstanbul Planlama Ajansı, üniversite mezunu gençlerle bir anket çalışması gerçekleştirdi. “Üniversite Mezunu Ev Gençleri” başlığıyla rapor haline getirilen çalışmada, dikkat çekici veriler ortaya çıktı. Veriler, rakamlara şu şekilde yansıdı:

Yüzde 65.7, bir seneden uzun bir süredir iş arıyor

Ankete katılan gençlerin yüzde 34.3’ü bir senedir, yüzde 65.7’si bir seneden uzun bir süredir iş aradığını söyledi. Yüzde 29.6, bir sene içerisinde,  yüzde 70.4 bir seneden daha uzun bir süre içerisinde iş bulabileceğini düşünüyor.

Yüzde 87.3, işsiz olmasını tanıdıklarının olmamasına bağlıyor

Katılımcılara şu an işsiz olmalarını neye bağladıkları sorulduğunda, yüzde 87.3’ü önemli yerlerde tanıdıklarının olmamasına, yüzde 83.8’i Türkiye’de fırsat eşitliği bulunmamasına, yüzde 39.6’sı ise kriterlerine göre iş bulunmamasına bağladığını ifade etti.

Girişimci olmak için gerekli şartlar yok

Erkeklerde yüzde 78.1, kadınlarda yüzde 66.5 olmak üzere gençlerin yüzde 71.7’si, yeterli imkanı olduğu takdirde kendini işini kurmak istediğini belirtti. Katılımcıların yüzde 64.8’i, Türkiye’de girişimci olmak için gerekli şartların mevcut olmadığını ifade etti.

Tanıdık yoksa iş bulmak zor

Katılımcıların yüzde 83.2’si bir tanıdığı olmadan Türkiye’de iş bulmanın zor olduğunu; yüzde 73.8’i çalışmadığı için ailesine ve yakın akrabalarına karşı kendini mahcup hissettiğini belirtti.

Yüzde 58.6’nın okuduğu alandan iş bulma ümidi yok

Katılımcıların yüzde 58.6’sının üniversitede okuduğu bölümle alakalı bir iş bulabileceğine dair umudu yok. Bu oranın, iletişim fakültesi mezunlarında yüzde 75.8, edebiyat fakültesi mezunlarında yüzde 64.3, iktisadi ve idari bilimler mezunlarında ise yüzde 63.8 olduğu görüldü.

Yüzde 15.9, “boş kalmamak için” yüksek lisans yapıyor

Katılımcıların yüzde 15.7’si şu anda yüksek lisans eğitim aldığını belirtti. Yüzde 50.8’i akademik kariyer yapma, yüzde 54’ü iş bulma imkanını, yüzde 49.2’si kendini gerçekleştirme ve yüzde 15.9’u ise boş kalmamak amacıyla yüksek lisans yapıyor.

Yüzde 84.6, yurt dışında çalışmak istiyor

Katılımcıların yüzde 84.6’sı imkanı olsa yurt dışında çalışmak isterken bu oran, erkeklerde yüzde 87.2, kadınlarda yüzde 82.5 oldu. Yurtdışında çalışılmak istenilen ülkelerden yüzde 24.5 ile ilk sırada yer alan Almanya’yı, Kuzey ülkeleri, İngiltere, Kanada ve ABD takip etti.

Yüzde 61, kamu veya kurumsal şirketleri tercih ediyor

Katılımcılara çalışma tercihleri sorulduğunda, yüzde 61’i kamuda veya kurumsal bir şirkette uzun seneler çalışabileceği bir işi, yüzde 15,8’i yeni fırsatlarla karşılaşabileceği özel sektör işlerini tercih ettiğini belirtirken yüzde 14’ü “fark etmez” cevabını verdi.

Yüzde 16.4,  hedeflerini gerçekleştiremeyeceğini düşünüyor

Gençlere, önümüzdeki beş yıl içerisindeki hedefleri ve bu hedeflerin hangilerinin gerçekleşeceğini düşündükleri soruldu. Çalışmaya başlamak istediğini belirten gençlerin yüzde 76.2’si, evlenmek isteyen gençlerin yüzde 42.6’sı, kendi işini kurmak isteyen gençlerin yüzde 27.3’ü, çocuk sahibi olmak isteyen gençlerin yüzde 27’si, araba sahibi olmak isteyen gençlerin yüzde 23.7’si, ev almak isteyen gençlerin ise yüzde 14.3’ü, beş yıl içerisinde bu hedeflerini gerçekleştirebileceğini düşündüğünü belirtti. Gençlerin yüzde 16.4’ü ise beş yıl içerisinde hiçbir hedefini gerçekleştiremeyeceğini düşündüğünü söyledi.

Geliri 3.000 TL altında olanların yüzde 42.4’ü, kendi işini kurmak istiyor

Hane geliri 3 bin TL ve altı olan gençlerin yüzde 42.4’ü kendi işini kurmak istiyor. Bunların yüzde 7.3’ü bu hayalini gerçekleştirebileceğini; yüzde 21.8’i ise beş yıl içinde hiçbir hayalini gerçekleştiremeyeceğini düşünüyor.

Hane geliri 5 bin TL ve üzeri olan gençlerde ise kendi işini kurmak isteyenlerin oranı yüzde 57. Bunların yüzde 22’si bu hayalini gerçekleştirebileceğini; yüzde 13.4’ü ise beş yıl içerisinde hiçbir hayalini gerçekleştiremeyeceğini belirtti.

Yüzde 91.6,  5.000 TL’den daha düşük ücrete razı

Katılımcılara “Aylık en az ne kadar maaşla çalışmayı kabul edersiniz?” sorusu soruldu. Verilen yanıtlar doğrultusunda gençlerin aylık ortalama 3 bin 513 TL’ye çalışmayı kabul edecekleri görüldü. Yüzde 91.6, 5 bin TL’den daha düşük, yüzde 26.9 ise asgari ücret ve daha düşük bir ücret karşılığında çalışabileceğini söyledi.

Kaygı derecesi 10 üzerinden 7.7, umut derecesi 3.7

Katılımcıların mutluluk, yaşam memnuniyeti ve kaygılarını 10 üzerinden değerlendirmeleri istendi. Mutluluk düzeyinin 4.1, yaşam memnuniyetlerinin 4, umutlarının 3.7, kaygı düzeylerinin ise 7.7 olduğu görüldü.

Yüzde 65.5, Türkiye ekonomisinin kötüleşeceğini düşünüyor

Katılımcıların yüzde 65.5’i Türkiye ekonomisinin yakın dönemde kötüleşeceğini, yüzde 26.9’u değişmeyeceğini, yüzde 7.6’sı ise iyileşeceğini düşündüğünü ifade etti.

Yüzde 46.8, kendi ekonomisinin kötüleşeceğinden endişe duyuyor

Katılımcıların yüzde 46.8’i kendi ekonomik durumunun yakın dönemde kötüleşeceğini, yüzde 33’ü değişmeyeceğini, yüzde 20.2’si ise iyileşeceğini düşünüyor.

Altı ay içerisinde iş bulacağını düşünenlerin yüzde 39.7’si;iki sene ve üzerinde iş bulacağını düşünenlerin yüzde 15.6’sı ekonomik durumunun iyileşeceğini düşündüğünü belirtti.

Daha önce iş deneyimi olanların yüzde 49.5’i, iş deneyimi olmayanların yüzde 36.3’ü kendi ekonomik durumunun kötüleşeceğini düşündüğünü kaydetti.

- REKLAM -
- REKLAM -
Son Eklenenler
- REKLAM -

Diğer Haberler

- REKLAM -