GIDA GÜVENLİĞİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Diğer Haberler

Gıda güvenliği kalite yönetim sistemi, gıda politikalarına ve şirketin gıda hedeflerine ulaşmak için süreçlerini, prosedürlerini ve sorumluluklarını belgeleyen uluslararası bir sistem olarak açıklanabilir.

Tüketiciler için güvenli, kaliteli gıda sunumunu sağlamak için gıda endüstrisinin her sektöründe gıda güvenliği kalite yönetim sistemleri vazgeçilmezdir. Uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini artırmak için ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemini benimseyen gıda zincirindeki şirketlerin sayısı her geçen gün giderek artmaktadır.

KÜRESEL GIDA GÜVENLİĞİ

ISO 22000 GGYS tüm dünya çapında gıda güvenliği yönetim sistemlerinde sürekli iyileştirmeyi işbirliği içinde yürütmek için ISO tarafından bir araya getirilen ve yayınlanmış bir standarttır.

ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sisteminin temel hedefleri, tüketicinin korunmasını sağlamak ve tüketici güvenini oluşturmak ve sürdürmek. Dünya çapındaki perakendeciler tarafından GFSI tarafından tanınan standartların ortak kabulü yoluyla tüm gıda tedarik zincirinde maliyet verimliliğini artırın. Tutarlı ve etkili küresel gıda sistemleri oluşturmak için gıda güvenliğinde yetkinlikler ve kapasite geliştirmek, izleme ölçme ve bilgi alışverişi, bilgi ve en iyi gıda güvenliği uygulamaları için benzersiz bir uluslararası platform sağlamaktır.

HACCP SERTİFİKASI ve GIDA İZLENEBİLİRLİĞİ

Gıda endüstrisi daha müşteri odaklı hale geliyor ve gıda skandalları ve olaylarıyla başa çıkmak için daha hızlı yanıt sürelerine ihtiyaç duyuyor. İyi izlenebilirlik sistemleri, güvenli olmayan veya düşük kaliteli ürünlerin üretimini ve dağıtımını en aza indirmeye yardımcı olur, böylece kötü tanıtım, sorumluluk ve geri çağırma potansiyelini en aza indirir. Gıda etiketleme sistemi, gıdanın orijinal, kaliteli ve güvenli olduğunu garanti edemez.

Bu nedenle izlenebilirlik, gıda güvenliği ve kalitesinin güvence altına alınmasına yardımcı olmanın yanı sıra tüketici güvenini sağlamak için bir araç olarak uygulanır.

Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktası sistemi (HACCP) sertifikası, müşterilere güvenli gıda üretme veya ticaretine olan bağlılığınızı anında gösterir. Bu kanıta dayalı yaklaşım, düzenleyici makamlar veya paydaşlar tarafından denetime tabi olduğunuzda özellikle faydalı olabilir.

HACCP sertifikası, gıda güvenliğinin etkin kontrolü için gereklilikleri tanımlayan uluslararası bir standarttır.

HACCP ile izlenebilirlik, herhangi bir gıdayı üretim, işleme, tedarik ve dağıtım zincirinin tüm aşamalarında takip etme yeteneğidir. İzlenebilirlik, tedarik zincirinin herhangi bir noktasında hareketlerin bir adım geriye ve bir adım ileriye izlenebileceği anlamına gelmelidir.

Gıda izlemesi, bir şeyler ters gittiğinde düzeltici eylemlerin (ürün geri çağırma gibi) hızlı ve etkili bir şekilde uygulanmasını sağlar. İster bir gıda işletmesi isterse bir devlet kurumu tarafından olsun, potansiyel bir gıda güvenliği sorunu tespit edildiğinde, etkili bir izlenebilirlik sistemi, kontamine ürünlerin izole edilmesine ve tüketicilere ulaşmasının önlenmesine yardımcı olabilir.

İzlenebilirlik, gıda işletmelerinin bir gıda güvenliği sorunundan etkilenen ürünleri hedeflemesine imkan sağlayarak ticaretteki aksamaları ve olası halk sağlığı risklerini en aza indirir. Tüm gıda işletmelerinin (perakendeciler ve ithalatçılar dahil) ürünleri takip edebilmesi önemlidir.

Temel izlenebilirlik bir yukarı, bir aşağıdır. Bu, tedarik zinciri boyunca yer alan her bir varlığın, ürününün nereden/kimden satın alındığını ve nereye satıldığını bildiği anlamına gelir. Bu yazının hazırlanmasında https://www.linkedin.com/pulse/food-quality-management-system-dominique-mitial ve https://www.adlbelge.com/ web sitelerinden faydalanılmıştır.

- REKLAM -
- REKLAM -
Son Eklenenler
- REKLAM -

Diğer Haberler

- REKLAM -