Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 11 Sözleşmeli Personel Alacak

Diğer Haberler

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek 11 Sözleşmeli Personel alınacak.

Adaylar başvurularını, 17 Eylül 2020 tarihine kadar Üniversite web sayfasından çevrimiçi şekilde yapacaklardır. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

İLAN
SIRA
NO
UNVANIKPSS PUAN TÜRÜBÜTÇE TÜRÜADEDİARANAN NİTELİKLER
1Büro PersoneliKPSS (P93)Özel Bütçe1Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla İlişkiler önlisans programlarının birinden mezun olmak.
2Büro PersoneliKPSS (P93)Özel Bütçe2Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.
3Büro PersoneliKPSS(P3)Özel Bütçe3Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe lisans programlarının birinden mezun olmak.
4Büro PersoneliKPSS (P3)Özel Bütçe1Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Bilgisayar Teknolojisi ve Büro Yönetimi Büro Yönetimi ve Sekreterlik lisans programlarının birinden mezun olmak.
5Büro PersoneliKPSS (P93)Özel Bütçe1Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları önlisans programlarının birinden mezun olmak.
6LaborantKPSS (P93)Özel Bütçe1Laborant ve Veteriner Sağlık, Veteriner Sağlık Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.
7LaborantKPSS (P93)Özel Bütçe1Tarımsal Laboratuvar, Laboratuvar, Laboratuvar Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
8TeknikerKPSS (P93)Özel Bütçe1Grafik, Açık Hava Reklam Ürünleri ve Serigrafi, Grafik Tasarımı, Grafik ve Reklamcılık, Grafik-Grafik Tasarımı önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Belgelendirmek kaydı ile alanında en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olup bu deneyimini SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.

A GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR:

  1. Başvuracak adayların yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olması.
  2. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması.
  3. Adayın başvurduğu unvan niteliğine göre 2018 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. önlisans mezunları için 2018 KPSSP93, lisans mezunları için 2018 KPSSP3 puan türü esas alınacaktır.
  4. Başvuracak adayların “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1. Maddesinin (b) fıkrasına eklenen “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)

Detaylı bilgi için tıklayınız

- REKLAM -
- REKLAM -
Son Eklenenler
- REKLAM -

Diğer Haberler

- REKLAM -