İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 9 öğretim görevlisi alacak

Diğer Haberler

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokuluna 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar  Hakkında  Yönetmeliğin”  ilgili  maddelerine  göre  aşağıda  belirtilen  akademik  birimlerine belirtilen unvanda tam zamanlı Öğretim Elemanları alınacak.

PROGRAMI ÖZEL ŞARTLAR KADRO
SAYISI
KADRO
UNVANI
ALES PUAN ŞARTI/
TÜRÜ
YDS/
EŞDEĞERİ
Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanlarından birinden lisans mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans
yapmış olmak.
3 Öğr. Gör. Say: 70
Bilgisayar Teknolojisi Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans yapmış
olmak.
3 Öğr. Gör Say: 70
Eczane Hizmetleri Eczacılık fakültesi lisans mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans yapmış
olmak
3 Öğr. Gör Say: 70

Duyuru Başlama Tarihi                              : 13.03.2021
Son Başvuru Tarihi                                    : 27.03.2021
Ön Değerlendirme Tarihi                           : 29.03.2021
Sınav Giriş Tarihi                                       : 30.03.2021
Sonuç Açıklama Tarihi                               : 31.03.2021 Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi      : www.sisli.edu.tr
Başvuru Şekli                                             : Şahsen veya Posta Yolu.
Başvuru Yeri (Esentepe Yerleşkesi)            :  Esentepe  Mah.  Büyükdere  Cad.  No:  100  Şişli  / İSTANBUL

İSTENİLEN BELGELER:
1. Müracaat Dilekçesi (www.sisli.edu.tr adresinde mevcut.)
2. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (www.sisli.edu.tr adresinde mevcut.)
3. Ayrıntılı Özgeçmiş (YÖK Formatlı Cv)
4.  Diploma  aslı  ya  da  onaylı  örneği  (Lisans,  Yüksek  Lisans,  Doktora  Yabancı  Ülkelerden Alınmış Diplomalar İçin YÖK Denklik Belgesinin Onaylı Örneği)
5. Resmi Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği
6. ALES Sonuç Belgesi
7. ALES Muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi
8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
9. 2 Adet Fotoğraf
10. Erkek Adaylar İçin, Askerlik Durumunu Gösteren Resmi Belge
11. Adli Sicil Kaydı
NOT-1:  Ön  değerlendirme  ve  kesin  sonuçlar  Meslek  Yüksekokulumuz  web  adresinde (www.sisli.edu.tr) yayınlanacak olup, Bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
NOT-2:  Posta  yolu  ile  müracaat  eden  adaylardan,  başvuru  dosyası  müracaat  tarihi  sonuna kadar ulaşmayan ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
NOT-3: İstenen belgelerin, resmi kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması yeterlidir.

- REKLAM -
- REKLAM -
Son Eklenenler
- REKLAM -

Diğer Haberler

- REKLAM -