KOSGEB – Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Yeniden Başladı

Diğer Haberler

KOSGEB’ in mikro ölçekli işletmelere 30.000 TL’ ye kadar, küçük ölçekli işletmelere 75.000 TL’ ye kadar faizsiz ve 3 yıl sonra geri ödemeli destek başvuruları yeniden başldı.
Destek Programı hakkında detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Son başvuru tarihi 9 Temmuz 2021′ dir.

DESTEK UNSURLARI VE ŞARTLAR ÖZETİ:

Mikro İşletme: 10 kişi altı 1 Milyon TL ciro altı
Personel yoksa: 5.000,00 TL
1 personel: 8.500,00 TL
2 ve üzeri personel: 10.000,00 TL
3 taksitle 10 ar bin TL
Toplam 30.000 TL

Küçük İşletme: 50 kişi altı 3 Milyon TL ciro altı
Personel yoksa: 5.000,00 TL
1 personel:  8.500,00 TL
2-3 personel: 10.000,00 TL
4 ve üzeri personel: 25.000,00 TL
3 taksitle 25 er bin TL
Toplam 75.000 TL.

Şartlar:
✓ Mali kayıtlardaki sektör kodlarının herhangi biri: İmalat Nace kodu 10 ile 33.20.90 arasında veya Nace kodu 62 ve 72 olan,
✓ 2019 öncesi kurulmuş olan,
✓ 2019 net satış hasılatı 75.000 TL üstü olan,
✓ 2020’deki yıllık net satış hasılatı, 2019′ daki yıllık net satış hasılatına göre artmamış olan,
✓ 3 Kamu bankasından KGF aracılığıyla 250.000 TL üzerinde İşe Devam Kredisi kullanmayan,
✓ 2020 yılı Mart ayında SGK 4/A lı çalışan sayısı kaç ise 2021 Nisan Mayıs Haziran aylarında aynı olan

Önemli Notlar:
✓ Birinci Bileşende; 2020 ve 2019 yılı gelirlerinin mukayesesinde ilk 5 aylık KDV Beyannameleri yerine Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtlarındaki yıllık net satış hasılatı verileri kullanılacaktır. Böylece, KDV Beyannamesi mükellefi olmayan MKİ’ ler de başvuru yapabilecektir.
✓ Birinci Bileşende; gelir sorunu olmayan ancak 2019 yılında nakit akışı sorunu yaşayan MKİ’ lerin de ilk başvuru döneminde başvuru yapmasına izin verilmiştir. Nakit akışı sorununda esas alınan 2019 yılına, 2020 yılı da eklenmiştir. Buna göre; bilanço usulü defter tutan ve 2019 veya 2020 ayılarından herhangi birinde nakit oranı 0,2’nin altında olan MKİ’ ler Birinci Bileşene başvurabilecektir.
✓ Vergi – SGK borcu olan MKİ’ ler, başvuru sırasında borçlarını tecil veya taksitlendireceklerine dair beyanda bulunmaları halinde Programa başvurabilecektir. Yasal sınırların üzerinde vadesi geçmiş vergi veya SGK borcunu KOSGEB destek ödemesi öncesinde kapatan ya da tecil / taksitlendiren MKİ’ lere destek ödemesi yapılabilecektir.
✓ Daha önce Bilimsel Ar-Ge (NACE Rev. 2 – Bölüm 72) sektöründeki MKİ’ ler 2017 yılı ve sonrasında kurulmak kaydı ile Programın sadece İkinci Bileşenine başvurabiliyor iken, yeni başvuru döneminde Birinci Bileşene başvurabilecektir.

- REKLAM -
- REKLAM -
Son Eklenenler
- REKLAM -

Diğer Haberler

- REKLAM -