16. Dönem Tarımsal Ar-Ge Proje Teklif Çağrısı ilan edildi

Diğer Haberler

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), 16. Dönem Tarımsal Ar-Ge Proje Teklif Çağrısını ilan etti.

Tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda; Özel sektör Ar-Ge kültür ve kapasitesinin geliştirilmesi, Yeni tür, çeşit, teknoloji, model, ürün vb. geliştirilmesi ve Çıktıların, çiftçiler ve tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla başlatılan programa başvurusu yapılacak projelerin Öncelikli Ar-Ge Proje Konularına uygun olarak hazırlanması gerekmekte.

Projelerde Proje Yürütücüsü olarak az Yüksek Lisans mezunu (hazırlık sınıfları hariç en az 5 yıl lisans eğitimi yapılan fakültelerden mezun olanlar yüksek lisans mezunu kabul edilir) Türk vatandaşları yer alabilirler. Üniversiteler ve TÜBİTAK Ar-Ge birimleri hariç olmak üzere aynı proje başvuru döneminde kurum/kuruluşlar sadece bir proje ile başvuru yapabilir.

2020 yılı Öncelikli Konuları:

Daha önce desteklenmeye hak kazanmış projeler:

Son başvuru tarihi: 9 Ekim 2020, Cuma (saat: 18.00)

Duyuru ve Başvuru Dokümanları için: https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Menu/7/Ar-Ge-Destek-Programlari

Kimler Proje Yürütücüsü Kurum olarak başvurabilir?

 • 1. Grup Öncelikli Konular:
  • Özel Sektör Kuruluşları (şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar hariç olmak üzere sermaye şirketleri)
   • Proje başvurusunda bulunduğu yılın bir önceki yılında cirosu Bakanlıktan talep ettiği destek miktarının altında olan Özel Sektör Kuruluşları destek programına başvuruda bulunamaz. Başvuruda bulunacak özel sektör vergi dairesinden bir önceki yılın net satış tutarını (ciro) gösterir belgeyi ibraz etmek zorundadır.
  • Üniversiteler
  • TÜBİTAK Ar-Ge birimleri
  • Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar)
  • Meslek kuruluşları
 • 2. Grup Öncelikli Konular:
  • Özel Sektör Kuruluşları (şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar hariç olmak üzere sermaye şirketleri)
   • Proje başvurusunda bulunduğu yılın bir önceki yılında cirosu Bakanlıktan talep ettiği destek miktarının altında olan Özel Sektör Kuruluşları destek programına başvuruda bulunamaz. Başvuruda bulunacak özel sektör vergi dairesinden bir önceki yılın net satış tutarını (ciro) gösterir belgeyi ibraz etmek zorundadır.

Proje Ekibi: Proje Yürütücüsü, Yardımcı Araştırmacılar, Proje Destek Personeli ve varsa Danışmanlardan oluşan ekip

Proje Ekibi ÜyesiGörev TanımıKoşullar
Proje YürütücüsüProjenin hazırlanması ve yürütülmesinde, yürütücü kurum ile birlikte, bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğu araştırmacıProjelerde Yürütücü olarak en az Yüksek Lisans mezunu (hazırlık sınıfları hariç en az 5 yıl lisans eğitimi yapılan fakültelerden mezun olanlar yüksek lisans mezunu kabul edilir) Türk vatandaşı araştırmacılar görev alabilir.Proje Yürütücüsü Proje Yürütücü Kurum/Kuruluş veya Proje Ortağı Kurum/Kuruluşun personeli olmak zorunda değildir. Ancak bu durumda olan Proje Yürütücüsünün çalıştığı kurumdan projede görev almasının uygun olduğunu gösteren izin/görevlendirme belgesini alması zorunludur.Proje Yürütücüleri destek programı kapsamında devam eden projesinin sonuç raporu Kurul tarafından kabul edilmeden yeni bir projede Yürütücü olamazlar.Üniversiteler ve TÜBİTAK Ar-Ge birimlerinde görev yapanlar hariç olmak üzere kamu kurum/kuruluşlarında çalışan personel projelerde Yürütücü olarak görev alamaz.Genel Müdürlük personeli (kadrosu başka kurumlarda olup Genel Müdürlükte geçici olarak görevlendirilenler dâhil) projelerde yer alamaz.Kurul üyeleri üyelikleri süresince projelerde yer alamaz, uzman olamaz.
Yardımcı AraştırmacıProje Yürütücüsünün gözetimi altında, projenin yürütülmesinde tam veya kısmi zamanlı olarak görev alan, projenin bilimsel ve teknik sorumluluğunu paylaşan, sonuç raporu ve yayınlarda adı geçecek olan araştırmacıYardımcı Araştırmacı en az lisans mezunu olmalıdır.Yardımcı Araştırmacılar, Proje Yürütücü Kurum/Kuruluş veya Proje Ortağı Kurum/Kuruluşun personeli olmak zorunda değildir. Ancak bu durumda olan Yardımcı Araştırmacıların çalıştığı kurumdan projede görev almasının uygun olduğunu gösteren izin/görevlendirme belgesini alması zorunludur.Genel Müdürlük personeli (kadrosu başka kurumlarda olup Genel Müdürlükte geçici olarak görevlendirilenler dâhil) projelerde yer alamaz.Kurul üyeleri üyelikleri süresince projelerde yer alamaz, uzman olamaz.
Proje Destek PersoneliProje Yürütücüsünün ve/veya Yardımcı Araştırmacının gözetimi altında projede görev yapan, sonuç raporunda ve yayınlarda adı geçmeyen tekniker, teknisyen, laborant, işçi ve benzeri personelGenel Müdürlük personeli (kadrosu başka kurumlarda olup Genel Müdürlükte geçici olarak görevlendirilenler dâhil) projelerde yer alamaz.Kurul üyeleri üyelikleri süresince projelerde yer alamaz, uzman olamaz.
DanışmanProjelerin yürütülmesinde, uzmanlığından yararlanılmak üzere teknik bilgisine başvurulan, sonuç raporu ve yayınlarda adı geçecek olan kişiGenel Müdürlük personeli (kadrosu başka kurumlarda olup Genel Müdürlükte geçici olarak görevlendirilenler dâhil) projelerde danışman olamaz.Kurul üyeleri üyelikleri süresince projelerde danışman olamaz.

2020 yılı Öncelikli Konuları, Uygun Başvuru Sahipleri ve Destekleme:

Öncelikli Konu GrubuÖncelikli Proje KonularıUygun Başvuru SahipleriProje Ortağı koşuluDestekleme
1. Grup Öncelikli Konular·        Turunçgil uzun antenli böceği Anoplophora chinensis’in mücadele metodlarının belirlenmesi·        Önemli bitki hastalık, zararlı ve yabancı ot mücadelesinde yapay zekâ tabanlı tahmin uyarı modellerinin geliştirilmesi·        Kayısı ve antepfıstığında in-vitro çoğaltmaya uygun anaç geliştirilmesi ve yeni çeşit geliştirme·        urağa dayanıklı dış mekân süs bitkisi çeşitlerinin geliştirilmesi·        Meyve ve sebzede hasat öncesi pestisit kalıntı miktarlarını belirleyen taşınabilir cihazların geliştirilmesi·        Ayçiçeği, pamuk, şeker pancarı, mısır, yeşil mercimek ve kuru fasulye bitkilerinde ileri teknolojiler kullanılarak abiyotik ve biyotik stres faktörlerine dayanıklı/toleranslı, pazar taleplerine uygun çeşit geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması·        Sanayi entegrasyonuna yönelik tıbbi aromatik bitkiler ve boya bitkisi çalışmaları·        Levrek, çipura ve alabalık ile ilgili ıslah araştırmaları·        Hayvancılık ve su ürünlerinde verim artışına yönelik ıslah, yetiştiricilik sistem ve teknolojilerinin geliştirilmesi·        Yerel kaynaklardan organik, organomineral ve biyogübre üretimi·        Biyogaz tesislerinden çıkan sıvı fermente ürünün gübre olarak değerlendirilmesi·        Gemilere yerleştirilen meteorolojik istasyonlar ile meteorolojik verilerin işlenmesi ve model geliştirilmesi·        İklim değişikliğine uyum çalışmalarında tarımsal verimliliğin arttırılmasına yönelik çalışmalar·        Yarı iletken nanokristallerin seracılıkta kullanımı·        Tarımsal su yönetiminde; su kalitesi, sulama sistem malzemeleri ve drenaj çalışmalarında yeni teknik ve teknolojiler geliştirilmesi·        Zeytin karasuyu ve prinasının gıda sanayinde kullanılabilirliğinin araştırılması.·        Gıda ve yem analizlerinde kullanılan analitik standart, referans materyal gibi yurt dışından tedarik edilen malzemelerin ve yeterlilik testlerinin ülkemizde üretilmesinin sağlanması·        Alternatif bitkisel protein ekstratlarının yerli imkânlarla üretilmesi ve ticarileştirilmesi·        Hayvansal kaynaklardan gıda endüstrisi için jelatin üretimi·        Tarım Ekonomisio   Ülkesel bazda, tarımsal ürünlerde üretim, pazarlama ve nihai tüketiciye ulaşana kadarki aşamalarda israf ve kayıpların belirlenmesi, belirleme metodolojisinin geliştirilmesi ve azaltılmasına ilişkin politika önerilerinin geliştirilmesio   Bölgesel bazda, sürdürülebilir tarımsal işletme büyüklüğünün tespitio
- REKLAM -
- REKLAM -
Son Eklenenler
- REKLAM -

Diğer Haberler

- REKLAM -