MEB Eğitimde Geleceğe Bakış Raporu’nu yayımladı

Diğer Haberler
Millî Eğitim Bakanlığınca, cumhuriyetin ikinci yüzyılında eğitim sistemini güçlendirmek amacıyla rehber teşkil etmesi için hazırlanan, “Cumhuriyetin 100. Yılı: Eğitimde Geleceğe Bakış Raporu” yayımlandı.

Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının koordinasyonunda hazırlanan raporda, Bakanlığın cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği projelerden birinin de eğitimde geleceğe bakışı şekillendirmek amacını taşıyan, “Cumhuriyetin 100. Yılı: Eğitimde Geleceğe Bakış Raporu” olduğu belirtildi.

Eğitimdeki her pozitif gelişmenin, yeni yüzyılda Türk milletinin varlığını sürdürmesi, gelişmesi, güçlenmesi ve refah seviyesini artırması açısından çok önemli olduğuna vurgu yapılan raporda, dört farklı bölüm ve zengin konu başlıkları yer alıyor.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından desteklenen farklı üniversitelerdeki akademisyenler, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve MEB uzmanlarının katkılarıyla hazırlanan rapor, analiz ve öngörülerle eğitimdeki fırsatları ve riskleri ortaya koyarken uygulamaya dair esasları belirleyerek Türkiye’nin eğitim sisteminin daha nitelikli olabilmesi için bir çerçeve sunuyor.

Çalışmanın Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmada gerekli eğitim politikalarının oluşturulmasında bir kaynak ve tüm eğitimciler için bir başvuru metni olması amaçlanıyor.

Rapor, “Eğitim Felsefesi ve Değerler”, “Teknoloji ve Eğitim”, “Eğitimde Yeni Yaklaşımlar”, “Sürdürülebilirlik ve Eğitim” ana başlıkları altında bir çok konuyu kapsıyor.

“Eğitim Felsefesi ve Değerler”

Raporda yer alan bu başlığa göre, eğitim sisteminin temeline sistematik bir eğitim felsefesinin konulmasının, öğretim programlarında yer alan adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik gibi kök değerlerin yaygın biçimde benimsenmesine katkı sunacağı öngörülüyor.

Eğitim sisteminin temeline sistematik bir eğitim felsefesi konulmasının evrensel, millî ve manevi değerlerine sahip çıkan erdemli nesillerin yetiştirilmesine olumlu katkı sağlayacağına vurgu yapılan raporda, bu durumun akademik başarıya katkı sunacağı da belirtiliyor.

Sistematik olarak uygulanan bir eğitim felsefesinin, erdemli insan yetişmesini sağlayacağı ve akademik başarıyı artıracağı ifade edilen raporda, bunun gelecek kaygısı azalan öğrencilerin mutluluğuna ve dolayısıyla toplumun refahına olumlu etki etmesinin öngörüldüğü ifade ediliyor.

Dijitalleşmenin eğitimde verimli kullanımı, popüler kültür ile eğitim ilişkisi ve yapay zekânın eğitimde verimli kullanımı gibi konuların yer aldığı bölümde, değerlerin davranışa dönüşmesi ve öğrenci merkezli bir eğitim modelinin hayata geçirilmesine dair öneriler bulunuyor.

“Teknoloji ve Eğitim”

Raporun bu bölümünde, gelecek teknolojilerine dair öngörülerin ve eğitimin bu teknolojik değişiklikleri yakalayarak uyma noktasındaki kilit rolünün altı çiziliyor.

Teknolojideki hızlı gelişim ve değişimlerin, bireylerin değişen dijital yeterliliklere sahip olma, yeni dijital öğrenme ortamlarına uyum sağlama, değişen öğrenme rollerine adapte olma ile eğitimin planlanma ve yönetiminde eksikleri tamamlama gibi ihtiyaçların ortaya çıkmasına neden olduğuna dikkat çekiliyor.

Ayrıca dijital yeterlikler ve teknoloji öğretimi, teknoloji destekli öğrenme ortamları, dijital dünyada öğrenmenin dönüşümü ve eğitimde teknolojik planlama ve yönetimi konuları bu bölümde ele alınıyor.

“Eğitimde Yeni Yaklaşımlar”

Bu bölümde eğitimde öğrenme ve dönüşüm, ölçme ve değerlendirme ile eğitim yönetimi başlıklarında geleceğe yönelik ancak günümüzde de yararlanılabilecek çeşitli eğitim yaklaşımları ve yönelimleri hakkında bilgiler yer alıyor.

Sorgulamaya dayalı öğrenme, iş birlikli öğrenme, bağlam temelli öğrenme, aktif öğrenme, hayat boyu öğrenme gibi başlıklarla sunulan bölümde, sadece öğrenciler için değil, öğretmen ve okul yöneticileri için de tavsiyeler bulunuyor.

“Sürdürülebilirlik ve Eğitim”

Sürdürülebilirlik ve eğitim bölümünde, eğitim ekseninde sürdürülebilirliğin temelleri ve hedefleri; çevresel, ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirlik ile sürdürülebilir bir toplum inşasında eğitimin işlevi konuları ele alınıyor.

Bu kapsamda eğitimin sürdürülebilirliği başta olmak üzere, çevresel etmenlerin sürdürülebilirliği gibi konu başlıkları altında tavsiye ve öneriler yer alıyor.

Rapor, genel itibarıyla Türkiye’nin ikinci yüzyılında eğitimin geleceği açısından, yenilikçi teknolojileri, değişen ve dönüşen dünya düzenini ele alarak bu konularda tavsiye ve önerileri bir çatı altında birleştiriyor.

Rapora ulaşmak için tıklayınız

- REKLAM -
- REKLAM -
Son Eklenenler
- REKLAM -

Diğer Haberler

- REKLAM -